In februari 2022 kondigden STADSBADER GROUP en de Koninklijke BAM Groep hun akkoord over de overname van BAM Contractors aan. Intussen is de officiële overdracht een feit. Voortaan zetten we onze activiteiten verder onder onze nieuwe naam: STADSBADER CONTRACTORS!

Dankzij het uitgebreide aanbod aan expertises, diensten, grondstoffen en materialen binnen STADSBADER, zullen we nog meer dan vroeger onze troef als multidisciplinaire speler kunnen uitspelen. Met ons portfolio van grote civiele projecten, spoor- en bovenleidingswerken, onze werkzaamheden in het centrum en oosten van het land én onze ervaring op de Waalse markt creëren wij dan weer heel wat toegevoegde waarde voor STADSBADER.

En février 2022, STADSBADER GROUP et Royal BAM Group ont annoncé leur accord pour reprendre BAM Contractors. Entre-temps, le transfer officiel est un fait. Désormais, nous poursuivrons nos activités sous notre nouveau nom : STADSBADER CONTRACTORS !

Grâce à la vaste gamme de compétences, de services, de matières premières et de matériaux au sein de STADSBADER, nous pourrons jouer encore plus qu’avant notre atout d’acteur multidisciplinaire. Avec notre portefeuille de grands projets civils, de travaux ferroviaires et de caténaires, nos activités dans le centre et l’est du pays et notre expérience sur le marché wallon, nous créons beaucoup de valeur ajoutée pour STADSBADER.

STADSBADER CONTRACTORS bv/srl

Antoon van Osslaan 1, B.2
1120 Brussel / Bruxelles
T: +32 (0) 2 719 46 11
F: +32 (0) 2 725 04 61
BTW / TVA: BE  0452.702.265
info@stadsbader-contractors.be

COPYRIGHT Ⓒ 2022 STADSBADER CONTRACTORS